wtorek, 22 marca 2011

ZALETY I WADY PODATKU VAT

ZALETY PODATKU VAT:
1. neutralny z punktu widzenia konkurencji krajowej - bezpo-średnio nie wpływa na cenę towaru „stoi obok niej” nie powodując zjawiska pionowej koncentracji produkcji
2. neutralny z punktu widzenia konkurencji międzynarodowej (stawka 0%)
3. wydajny- zapewnia budżetowi państwa wysokie dochody mniej wrażliwe na zjawiska recesyjne
4. motywujący do zwiększania wydatków inwestycyjnych w związku z możliwością „zwrotu” dla inwestorów od zakupu dóbr inwestycyjnych
5. powszechny z małą ilością stawek podatkowych, ograniczoną liczbą wyłączeń i zwolnień, co znacznie upraszcza system podatkowy
6. swoista samokontrola podatników, w związku ze sprzecznością ich interesów , co samoistnie uszczelnia system podatkowy i ułatwia pracę administracji skarbowej
7.posiada istotne znaczenie z punktu widzenia procesów integracyjnych z UE

WADY PODATKU VAT:
1. inflacjogenność – zwłaszcza w sytuacji podnoszenia stawek na niektóre towary czy usługi
w przypadku zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, 2. podmiot zwolniony nie płaci wprawdzie podatku, ale jednocześnie nie może odliczyć podatku naliczonego, który staje się dla niego kosztem
3. wysokie koszty poboru podatku i kontroli podatkowej
4. rozbudowana ewidencja
5. możliwość nadużyć podatkowych
6. niesprawiedliwość podatkowa (regresywny charakter podatku ,brak uwzględniania rzeczywistej zdolności płatniczej podatnika)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz